Regulamin

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB AUTOBUSAMI

 1. Pasażer zobowiązany jest do posiadania ważnego biletu uprawniającego do przejazdu.
 2. Przedsprzedaż biletów prowadzona jest przez punkty sprzedaży biletów wymienione na stronie internetowej http://majerbus.pl oraz przez portal e-podroznik.pl
 3. Sprzedaż biletów prowadzona jest przez kierowcę autobusu.
 4. Pasażerowie, którzy wykupili bilety w przedsprzedaży, zobowiązani są do zgłoszenia się na przystanku początkowym 15 minut przed odjazdem.
 5. Pasażerowie z zakupionym biletem w przedsprzedaży mają pierwszeństwo w zajmowaniu miejsc w autobusie pod warunkiem przestrzegania punktu 4 Regulaminu.
 6. Bilety zakupione w przedsprzedaży gwarantują miejsce jedynie przy wsiadaniu na przystanku, z którego są one zakupione.
 7. W autokarach przewoźnika zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i palenie wyrobów tytoniowych.
 8. Pasażerowie są zobowiązani do:
  1. przestrzegania Regulaminu,
  2. zachowania biletu w stanie umożliwiającym jego odczytanie do czasu zakończenia przejazdu,
  3. stosowania się do zaleceń kierowcy autobusu
  4. posiadania i okazania podczas kontroli dokumentu uprawniającego do korzystania z ulgowego przejazdu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Dzieciom do lat 4-ech, podróżującym bezpłatnie, nie przysługuje prawo do zajmowania osobnego miejsca.
 10. Przewoźnik jest zwolniony z obowiązku przewozu, jak również ma prawo nie dopuścić do przewozu bez prawa do rekompensaty za bilet:
  1. osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
  2. osoby zachowujące się w sposób uciążliwy dla współpasażerów,
  3. osoby zagrażające bezpieczeństwu podróży,
  4. osoby odmawiające zapłacenia należności za przewóz lub okazania dokumentu uprawniającego do przewozu,
 11. Uprawniony przez przewoźnika kontroler oraz obsługa pojazdu (w tym kierowca) jest uprawniona do wykonywania czynności kontrolnych.
 12. Podczas wykonywania czynności kontrolnych pasażer ma obowiązek okazać na żądanie osoby dokonującej kontroli:
  1. wykupiony bilet na przejazd,
  2. dokument potwierdzający uprawnienie do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu,
  3. dokument potwierdzający tożsamość pasażera w przypadku biletu zakupionego w przedsprzedaży przez portal e-podróżnik.
 13. Pasażer podróżujący bez ważnego biletu zobowiązany jest wnieść opłatę karną w kwocie 500 zł oraz wykupić bilet uprawniający do kontynuowania dalszej jazdy.
 14. Opłata karna powinna zostać wniesiona bezpośrednio po kontroli. W przypadku odmowy kontroler uprawniony jest do wylegitymowania pasażera, skierowania wniosku do Sądu Grodzkiego oraz do natychmiastowego zaprzestania przejazdu.
 15. Pasażer odpowiada za zniszczenie urządzeń i wyposażenia autokaru oraz za szkody i obrażenia wyrządzone przez niego współpasażerom. Pasażer odpowiada także za szkody wyrządzone przewoźnikowi i współpasażerom powstałe w związku z przewozem bagażu.
 16. Bagażu nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
 17. Nadzór nad bagażem, który pasażer przewozi przy sobie w pojeździe należy do pasażera.
 18. Przewoźnik nie odpowiada za bagaż znajdujący się w lukach bagażowych oraz w koszach zamontowanych z tyłu pojazdu (np.: narty, kije, snowboard, sanki, buty narciarskie itp.). W związku z powyższym, w luku bagażowym nie wolno umieszczać:
  1. sprzętu elektronicznego (np. komputery, aparaty fotograficzne, odtwarzacze muzyki, telefony);
  2. biżuterii, kamieni szlachetnych, złota;
  3. papierów wartościowych;
  4. pieniędzy.
 19. Bagaż znajdujący się w lukach bagażowych oraz koszach zamontowanych z tyłu pojazdu jest udostępniany pasażerom wyłącznie przez obsługę i wyłącznie na wyznaczonych przystankach. Samowolne umieszczenie przez pasażera bagażu w luku bagażowym zwalnia przewoźnika z odpowiedzialności za szkody wynikłe z utraty, ubytku lub z uszkodzenia w/w bagażu.
 20. Zamiar przewozu bagażu w luku bagażowym, którego wartość przekracza kwotę 500 zł pasażer jest obowiązany zgłosić przewoźnikowi przed rozpoczęciem przewozu. Przewóz takiego bagażu podlega osobnej opłacie, stawka jest równa cenie zakupionego biletu ze przejazd. Przewoźnik, po uiszczeniu przez pasażera opłaty za przewóz w/w bagażu wystawia bilet. Bilet za bagaż jest wręczany przez kierowcę pasażerowi. Pasażer zobowiązany jest do przechowania w/w biletu do czasu zakończenia przejazdu.
 21. Bagaż, o którym mowa w poprzednim punkcie Regulaminu, na który został przez pasażera zakupiony bilet, kierowca umieszcza w luku bagażowym przeznaczonym na bagaż przewożony odpłatnie.
 22. Niedokonanie przez pasażera zgłoszenia bagażu, o którym mowa w punkcie 20 Regulaminu lub przewożenie go przez pasażera bez ważnego kwitu bagażowego, jak również samowolne umieszczenie go w luku bagażowym, zwalnia przewoźnika z odpowiedzialności za szkody wynikłe z utraty, ubytku lub z uszkodzenia w/w bagażu.
 23. Zabrania się przewozu materiałów niebezpiecznych, mogących doprowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia pasażerów oraz mogących spowodować zniszczenie mienia.
 24. Pasażerom zabrania się przewożenia zwierząt z wyjątkiem psów przewodników. Przewożony pies musi:
  1. mieć nałożony kaganiec,
  2. być umieszczony w pojeździe w taki sposób, aby nie zagrażał bezpieczeństwu pasażerów i przewozu, nie zajmował miejsca przeznaczonego do siedzenia i nie narażał innych pasażerów na zanieczyszczenie odzieży,
  3. posiadać aktualną kartę szczepień.
 25. Przewoźnik nie bierze odpowiedzialności za wydłużenie czasu przejazdu spowodowane przyczynami niezależnymi od niego. 
 26. We wszystkich nieuregulowanych niniejszym regulaminem sprawach oraz w kwestii roszczeń z tytułu umowy przewozu osób mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawa Przewozowego z dnia 15 listopada 1984 roku wraz z przepisami wykonawczymi.
 27. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, przy czym zmiany mają zastosowanie tylko do kursów, które odbędą się po udostępnieniu zmian do wiadomości publicznej.
 28. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 01 lipiec 2016 r.
zamknij [x]Ta strona korzysta z plików cookies.
Pliki cookies są zapisywane w celach funkcjonalnych i statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one zapisane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz zmienić te ustawienia. Więcej na temat cookies.